Sale!

ದೇವಕಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ( Ebook )

K.S. Narayanacharya
$2.80

ದೇವಕಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳು

ವಸುದೇವ, ದೇವಕಿ, ಯಶೋದೆ, ನಂದ, ಕಂಸ, ಮಾಲತಿ, ಮಾಧವಿ, ವಾಸಂತಿ, ಭದ್ರ, ವಜ್ರ, ಬಾಹು ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಣಿಯುವುದು ಕೃಷ್ಣನ ಸುತ್ತವೇ. ಅವನೇ ಸೂತ್ರಧಾರ, ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸಹ.

  • Category: Critical Book
  • Publisher: Sahitya Prakashana
  • Language: Kannada
  • Author: K.S. Narayanacharya
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.