Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಲೂಯಿ ಬೋನಪಾರ್ಟೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಬ್ರೂಮೇರ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಗೆಲಸ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳ

G. Ramkrishna, K. Paniraj
$0.87

Product details

Category

Critical Book

Author

G. Ramkrishna, K. Paniraj

Publisher

Nava Karnataka

Book Format

Ebook

Pages

88

Language

Kannada

Year Published

2021

ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಚ್ಛ ವರ್ಗ ಗಳ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿ, ಮೂರನೇ  ಎಸ್ಟೇಟಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಇರುವ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಫ್ರೆಂಚ್  ಕ್ರಾಂತಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಐರೋಪ್ಯ ವಸಾಹತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ ಹೋರಾಟದ  ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪ್ರಭುತ್ವ ವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿ ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಆರು  ವರ್ಷಗಳ ಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ ವರ್ಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯ ಆಡಳಿತ  ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ  ಮೂಡಿಸಿದ ತಲ್ಲಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವನ ಕಾಲದ ಯೂರೋಪಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳೇ ನಿಜಗೊಳಿಸಿದವು.