ಪುಸ್ತಕ ಸಮಯ
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಲೋಕವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಟಿ.ಪಿ.ಅಶೋಕ ಅವರು ೨೦೦೮-೨೦೧೦ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ತೊಂಬತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಿರುವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿತವಾಗಿವೆ. ಅಶೋಕರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಮಯವು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯ ಲೇಖಕರ ಮಹತ್ವದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಮಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಬರವಣಿಗೆಯ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸುವಂತಿದೆ. ಆಯಾ ಪುಸ್ತಕದ ಹೂರಣವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಆಯಾ ಕೃತಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವೈಶಿಷ್ಟ ವಾಗಿದೆ.
ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳ ಭಾರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿ ಆಪ್ತವೆನಿಸುವ ಸರಳವಾದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಸಾಸ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ, ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವ, ಕೃತಿಯೊಳಗಣ ಕಥನವನ್ನು ಹೊರಲೋಕದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಥನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಅಶೋಕರ ವಿಮರ್ಶಾ ವಿವೇಕವು ಈ ಬರಹಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಓದುಗರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದುದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಲ್ಲ, ಸಹ ಲೇಖಕರನ್ನು ಹೊಸ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Additional information

Category

Author

Publisher

Language

Kannada

Book Format

Ebook

Year Published

2011

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.