Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಹಳತಿಗೆ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

Balasubramanya Kanjarpane
$1.63

Product details

Category

Essays

Author

Balasubramanya Kanjarpane

Publisher

Nava Karnataka

Pages

248

Language

Kannada

Year Published

2021

ಶ್ರೀ ಕಂಜರ್ಪಣೆ ಅವರ ಈ ಮನೋಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಅನುಕರಣೀಯ    ಆದರ್ಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುವ  ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ  ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ೪೦ ಲೇಖನಗಳು ಕಂಜರ್ಪಣೆ ಅವರ ಅಧ್ಯ ಯನದ ವಿಶಾಲ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಗ್ರಾಹಿಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಪಂಥಾ ತೀತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆ-ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು  ಮರೆಯದೆ ರಸಜ್ಞ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.