ಕೊಡೆಯರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಲೇ: ಲಲಿತಾ.ಕೆ.ಹೊಸಪ್ಯಾಟಿ.

ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಕೊಡೆ ಬಿಚ್ಚಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಖಕರ ಜೀವನಾಂಶವೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದೆ. ಕೊಡೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೊಡೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಳೆಗಳು, ಬಸ್ಸು ,ಹೂಗಳು,ಜಾತ್ರೆಗಳು , ಸೀರೆ ಮುಂತಾದವು ಹೀಗೆ ನಿರ್ಜೀವವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಅವನ್ನ ಅರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವಾಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಬದುಕಾಗಲಿ,ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವಾಗಲಿ ಅವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಅರಳಿಸಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಸುಗಂಧವನ್ನ ಹರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Additional information

Category

Author

Publisher

Pages

104

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Year Published

2021

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.