ಲೇಖಕ ಡ್ಯುರೆಲ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ‘ತ್ರೀ ಸಿಂಗಲ್ಸ ಟು ಅಡ್ವೆಂಚರ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುವಾದವಿದು. ಆತ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದ ಗಯಾನ ದೇಶದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಬಹುದು.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.