ಒಬ್ಬ ಓದುಗ ಕುಳಿತಲ್ಲೆ ಜಗವನ್ನು ಸುತ್ತಬಹುದು, ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಐನಸ್ಟೈನರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಡಿ.ಎನ್.ಎ ,ಆರ್.ಎನ್.ಎ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು,ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಭೀಕರತೆ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕೃತಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.