ದ್ವೀಪಗಳು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬದುಕು,ಅವರ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ. ದ್ವೀಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಶಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಸಾಹತುದಾರರು ಮೂಲ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.