ಜಗತ್ತು ವಿಸ್ಮಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ . ಕೊಮೋಡೋ ಎಂಬ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಕಾಯದ ಡ್ರಾಗನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತಿರಲಿಲ್ಲ.ನೌರು ದ್ವೀಪದ ಕುಟುಂಬಗಳು ರಾತೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗಳು ಕೊಲೆಗಡುಕರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.