ದೇವದಾಸ ( Printbook )

Sharshchandra Chatarji
$1.03

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ.

  • Category: Novel
  • Author: Sharshchandra Chatarji
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 156
  • Year Published: 1987
  • Language: Kannada
  • Book Format: Printbook

ಮಾನವ ಪ್ರೇಮವು ಒಂದು ಮಹಾನದಿಯಂತೆ  ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ   ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾನಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಶರಶ್ಚಂದ್ರರ  ಸಾಹಿತ್ಯವು ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಮಾನವ ಪ್ರೇಮದ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.

.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.