ಮಂದ್ರ ( Printbook )

S L Bhyrappa
$8.79

ಮಂದ್ರ:

ಎಷ್ಟೋ  ಹೊತ್ತಿನ  ನಂತರ  ಭೋಸ್ಲೆಯ  ಧ್ವನಿ: ‘ಕಲೆಯನ್ನ  ನೋಡಿದಾಗ  ಸ್ವರ್ಗಪ್ರವೇಶ  ಮಾಡಿದ  ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಾವಿದನ  ಒಳ ಹೊಕ್ಕಾಗ  ಬೇರೆಯೇ  ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ  ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ?’

  • Book Format: Printbook
  • Author: S L Bhyrappa
  • Category: Novel
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Bhandar

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.