Sale!

ಸಂಬಂಧಗಳು ( Ebook )

Vilas Huddar
$1.24

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ವಿಲಾಸ್ ಹುದ್ದಾರ ಅವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ.

  • Category: Novel
  • Author: Vilas Huddar
  • Publisher: Total Kannada
  • Book Format: Ebook
  • Pages: 180
  • ISBN: 978-81-922269-2-7
  • Language: Kannada
  • Year Published: 2020

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ನಿರೂಪಿಸುವ  ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರತಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಜಾಗತೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ  ಮತ್ತು  ಉದಾರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯ  ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.  ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಆರ್ಥಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗಿಂತ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ  ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.