ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗ ( Audiobook )

A.Na.Kru
$2.05

ಅ.ನ.ಕೃ ಅವರ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗ ಕಾದಂಬರಿಯ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ.

Duration: 4 hours

  • Author: A.Na.Kru
  • Book Format: Audiobook
  • Publisher: Total Kannada
  • Category: Novel
  • Language: Kannada

ಅ.ನ.ಕೃ ಅವರ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗ ಕಾದಂಬರಿಯ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ.

ಅ.ನ.ಕೃ – ಎ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ – ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಕಥೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ನಂತರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ತರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವನು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೇ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಸಂಗೀತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.