ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ಅವರ ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಇದು ಮಾನವ ವಿಕಾಸವನ್ನು 6000 BCE ನಿಂದ 1942 CE ವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಯುಗಗಳ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಇದು ವಿವಿಧ ಯುಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದ ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ ೬ – ಅಂಗಿರ
ಅಧ್ಯಾಯ ೭ – ಸುದಾಸ
ಅಧ್ಯಾಯ ೮ – ಪ್ರವಾಹಣ
ಅಧ್ಯಾಯ ೯ – ಬಂಧುಲಮಲ್ಲ
ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ – ನಾಗದತ್ತ

 

Additional information

Publisher

Book Format

Audiobook

Author

Translator

B M Sharma

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.