ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ರೋಗವಲ್ಲ
ಮುಖದ ನಿರಿಗೆಗೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೇ ಭೂಷಣ

ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲು
ಹಿರಿಯರಂತೆ ಯೋಚಿಸಿ
ಸಮಾಧಾನದ ಬದುಕಿನ
ಸೂತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು
ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ
ನೀವೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ
ಕಾಯುವ ಶಕ್ತಿ
ಪ್ರೀತಿಗ್ಯಾವ ಪದವು ಬೇಕು

Additional information

Publisher

Book Format

Periodical

Language

Kannada

Pages

44

Year Published

2023

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.