ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್-ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ( Audiobook )

Profit Plus
$0.55

ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2021
ಭರವಸೆಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ

  • Publisher: Profit Plus
  • Book Format: Audiobook
  • Language: Kannada
  • Year Published: 2021
  • Category: Periodical
  • Author: Profit Plus

ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2021
ಭರವಸೆಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದವರೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ
– ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗವೊಂದೇ
ಬದುಕುವ ಲೋಕ ಬೇರೆ
ಪಾಲಕರು-ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ
ಭಿನ್ನತೆಯ ಅರಿವಿರಲಿ

ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆದೆ
ಅವರಿಲ್ಲದ ಬದುಕನ್ನು
ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಶಕ್ತಿ

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.