ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಜನವರಿ 2022

ಹೊಸವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವೂ ಹೊಸಬರಾಗೋಣ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಬದಲಾಗೋಣ

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನಕ್ಕೆ
ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು
ಹೊಸವರ್ಷದ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಲಿ

ಬದುಕು ಬದಲಾಗಲು
ಸಾಲವೊಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲ
ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು

ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೇಮಿಯ
ಸಾವಯವ ನಡಿಗೆ
ಆಹಾರದ ಅರಿವಿಗೆ
ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಪರ್ಶ

Additional information

Publisher

Book Format

Periodical

Language

Kannada

Pages

44

Year Published

2022

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.