ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ
ಜೀವನ ಬದಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ

ಮೈಂಡ್‌ಸೆಟ್
ಬದಲಾಗಲಿ
ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಶಸ್ಸು
ನಮ್ಮದೇ ಆಯ್ಕೆ

ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ನನ್ನ
ಜೀವನ
ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲೂ
ಬತ್ತದ ಉತ್ಸಾಹ

ಎಲ್ಲರೂ
ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು
ಹಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ
ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು

Additional information

Publisher

Book Format

Periodical

Language

Kannada

Pages

44

Year Published

2023

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.