ಯಶಸ್ಸು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ
ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಪಡೆಯುವುದು
ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಾಯುವುದಲ್ಲ
ಯೋಗ್ಯರಾಗುವುದು

ಮನವ ಬೆಸೆಯುವ
ಮಾತು ಬೇಕು
ಮನೆ ಕೆಡಿಸುವ
ಮಾತು ಸಾಕು

ಹಣ ಹೂಡಿ ಹಣ ಮಾಡಿ
ಗುರಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬೇಕು

Additional information

Publisher

Book Format

Periodical

Language

Kannada

Category

Pages

44

Year Published

2022

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.