Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಹಲವು

Mahabaleshwar Rao
$0.71

Product details

Author

Mahabaleshwar Rao

Publisher

Nava Karnataka

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Pages

80

Year Published

2021

Category

Personality Development

ಹಲವಾರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ  ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ  ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋವರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ರ್ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯು  ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಬಹುವಿಧ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ   ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಮ ಟ್ಟವೂ ಒಂದೇ ಏಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು ವಿವಿಧ  ದೇಶಗಳಿಗೆ   ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.