Sale!

ಬಾಳೂರ ಗುಡಿಕಾರ ( Ebook )

B. Suresh
$0.88

‘ಬಾಳೂರ ಗುಡಿಕಾರ’
ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸೆನ್ ನ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡರ್’ ನಾಟಕದ
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ನಾಟಕ.
ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೫, ೨೦೧೦ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಕಾಮಾನಿ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಬ್ಸೆನ್ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು.

  • Category: Plays
  • Author: B. Suresh
  • Publisher: VIVIDLIPI
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

‘ಬಾಳೂರ ಗುಡಿಕಾರ’
ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸೆನ್ ನ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡರ್’ ನಾಟಕದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ನಾಟಕ.
ಈ ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸ್ಪಂದನ ತಂಡದಿಂದ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ೬ ರಂದು ೨೦೧೦ರ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸೆನ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾನಿ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.