Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶಿ  ಮತ್ತು ಇತರ ಗೀತನಾಟಕಗಳು

Kirtinath Kurtkoti
$0.29

Product details

Category

Plays

Author

Kirtinath Kurtkoti

Publisher

Kurtkoti Memorial Trust

Language

Kannada

Book Format

Ebook

Pages

124

Year Published

1996

ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶಿ  ಮತ್ತು ಇತರ ಗೀತನಾಟಕಗಳು
ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶಿ, ರಾಮಾವಸಾನ, ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ, ಮಹಾಶ್ವೇತೆ, ಶೋಕವೃಕ್ಷ -ಈ ಐದು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.