Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಯವನ ಯಾಮಿನಿ ಕಥಾಚರಿತ್ರವು

B. Suresh
$0.51

Product details

Category

Plays

Author

B. Suresh

Publisher

VIVIDLIPI

Language

Kannada

Book Format

Ebook

ಯವನಯಾಮಿನಿ ಕಥಾಚರಿತ್ರವು
ಅಥವಾ
ಭ್ರೂಣದಿಂದ ‘ಬಯಲಿ’ನವರೆಗೆ ಎಂಬ ‘ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್’ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕವು
ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿ ಸುರೇಶ ರವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.