ಏ.ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್‌ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು

ಲೇ: ಏ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್‌

ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನ ಛಂದಸ್ಸಾದ “ರಾಮಾನುಜನ್‌ ಛಂಧಸ್ಸು” ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಆಟವಾಡುತ್ತಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಕವಿತೆಗಳು ನೋಡಲು,ಕೇಳಲು,ಓದಲು ಸೊಗಸಾಗಿವೆ.

ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ೫೦ ತುಂಬಿದ ೨೦೦೬ನೆಯ ವರ್ಷ, ದಿ| ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರ ನೆನಪಿಗೆ, ಈ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಮಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ೨೫ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡವು; ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಕಂತಿನ ಇನ್ನೂ ೧೦ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ೧೫ — ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ೫೦ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈವರೆಗೆ ಈ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ

Additional information

Category

Publisher

Language

Kannada

Book Format

Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.