ಕರುಣಾಳು ( Ebook )

Savita Nagabhushan
$5.00

  • Category: Poetry
  • Author: Savita Nagabhushan
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook
  • Pages: 50
  • Year Published: 2016

ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲಿ ಹಸುಗೂಸು

ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ

ಹರಿದಂತಿಲ್ಲ ತಾಯಮಾಸು

 

ಜನಸಂದಣಿಯನು ತೂರಿ

ನಿಡಿದಾದ ತೋಳುಗಳ ಚಾಚಿ

ಬಾಚಿದಳು ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇರಿ

ಗುಸಗುಸ ಪಿಸಪಿಸ

ಅವಳಿನ್ನೂ ಕುಮಾರಿ!

 

ಮುದ್ದನುಕ್ಕಿಸುತಿದೆ ಹಸುಗೂಸು

ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಲಯೇಸು

ಕಂಡಳು, ಎತ್ತಿಕೊಂಡಳು

ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡಳು

ತಾಯಿ ಅವಳು ಕರುಣಾಳು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.