ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು ( Printbook )

Kavyapremi
$0.69

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • Category: Poetry
  • Author: Kavyapremi
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 210
  • Year Published: 2000
  • Language: Kannada
  • Book Format: Printbook

ಕನ್ನಡದ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಂತಿರುವ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಅಮೌಲ್ಯನಿಧಿ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ  ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು, ಸಂಘ – ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಪರಂಪರಾಗತ ರಾಗ-ತಾಳಗಳೊಡನೆ, ಉತ್ತರಾದಿ ಸಂಗೀತದ ರಾಗ ತಾಳಗಳನ್ನೂ ನಾವೀಗ ಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಶಬ್ಧಾರ್ಥ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅವಲೋಕನ ಹಾಗು  ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ದಾಸ ಕವಿಯ  ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ   ಇವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ  ಇದು ಸಹೃದಯದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸುವುದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.