ಇ ಪುಸ್ತಕ 30 ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ. ಬರವಣಿಗೆ, ಒಂದು ದಿನ, ವೇಗ, ಮುಕ್ತಿ, ಮದ್ದು, ದುಡಿಮೆ, ಶಾಂತಿ, ನೀರು, ಗೀಳು ಮುಂತಾದ ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಓದುಗನನ್ನು ಕಥೆಗಳ ಗೊಂಚಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.