ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಸಾರ ( Printbook )

Swami Shuddhabodhanda Saraswati
$1.79

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ವೇದಾಂತದೊಳಗಿನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

  • Category: spiritual
  • Author: Swami Shuddhabodhanda Saraswati
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 240
  • Year Published: 2010
  • Book Format: Printbook
  • Language: Kannada

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೂ ಅತ್ಯುಚ್ಚವೂ ಆದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವೀಯ ಮನೋವೃತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದು. ಆದರೆ ಈ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ  ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವದು ಅತಿ ವಿರಳ. ಧ್ಯೇಯಸ್ವರೂಪದ  ಅರಿವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರದಿರುವದರಿಂದ  ಉಚಿತವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಬಳಸದಿರುವದೇ ಹೆಚ್ಚು  ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಂದತೆ ಹಾಗೂ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಹ  ಅಪವಾದವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋಡಿದರೆ ಈ ತರಹ ನ್ಯೂನತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ  ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ  ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ತರದ ಧ್ಯೇಯ ಹಗಲುಕನಸಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ  ಇದೆ. ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತಾ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವಂತಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.