ಭಾರತದ ಹಬ್ಬಗಳು ( Printbook )

D.T. Rangaswami
$1.10

ಈ ಪುಸ್ತಕವು   ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • Category: spiritual
  • Author: D.T. Rangaswami
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 164
  • Year Published: 2003
  • Language: Kannada
  • Book Format: Printbook

ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ದೇವತಾರಾಧನೆಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಿ- ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು

ಧಾರ್ಮಿಕ  ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ವರುಷ ವರುಷದಲ್ಲಿಯೂ’ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ’ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಬರುವ ಈ ಶುಭ ದಿನಗಳ ಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಿವು ‘ಶಿವ’ ದ ಕಡೆಗೆ  ಚಿಂತನೆ  ಮಾಡಬೇಕು. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾನ್ವಿತರಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದುದು  ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವುದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.