Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಭೃಗು ನಂದಿ ನಾಡಿ

R.G.Raav
$2.42

Product details

Category

spiritual

Author

R.G.Raav

Publisher

Samaja Pustakalaya

Pages

440

Year Published

2007

Language

Kannada

Book Format

Printbook

ವ್ಯಕ್ತಿಯ  ಜನ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು  ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದೇ ದಿನ ಗ್ರಹಚಲನೆ  ನಿಮಿಷ- ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಗಳನ್ನು ನೆಪವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವರು.