Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಬೋಧ ರಹಸ್ಯ

Janardhan Kulkarni
$0.27

Product details

Category

spiritual

Author

Janardhan Kulkarni

Publisher

Samaja Pustakalaya

Language

Kannada

Pages

129

Year Published

1995

Book Format

Printbook

ಸತ್ಪುರುಷರ   ಸಾಧನ –ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಅನುಗ್ರಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ. ಅವು ಶೀಘ್ರ ಫಲಕಾರಿಯೂ ಅನಪಾಯಕಾರಿಗಳೂ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಂದ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಗ್ರಂಥರೂಪದಿಂದಲೂ  ನಿಗೂಢವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ  ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.