Sale!

ಷಡ್ದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹ ( Printbook )

Shatavadhani R. Ganesh
$3.34

ಷಡ್ದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹ:

‘ಷಡ್ದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹ’ವು ತಿಳಿಗನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯದರ್ಶನಗಳ ಅಧಿಕೃತಪರಿಚಯವನ್ನು ಸವಿಮರ್ಶವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಕೃತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ನಿರಾಗ್ರಹವಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಾಳಜಿಯಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವದರ್ಶನಾಸಮನ್ವಯಗಳೆಂಬ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಅವುಗಳ ರೋಪಗೊಂಡ ಉದಾರವಾದ ನೆಲೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಷಡ್ದರ್ಶನಸಂಗ್ರಹವೊಂದು ಅಪೂರ್ವಸ್ವೋಪಜ್ಞರಚನೆ.

  • Book Format: Printbook
  • Author: Shatavadhani R. Ganesh
  • Category: spiritual
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.