Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರೀಕ್ಷಣಂ

DVG
$1.74

Product details

Book Format

Printbook

Author

DVG

Category

spiritual

Language

Kannada

Publisher

Sahitya Prakashana

ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಪಾಶಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾಗವದ್ಗೀತಾದಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣಚಾರಿತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಕಾಣದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ… ಅಂಥವರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನಿರಬಹುದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ನಡಸುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
-ಲೇಖಕರ ಮಾತುಗಳಿಂದ