Sale!

ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ( Printbook )

K.S. Narayanacharya
$6.80

ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ:

ವ್ಯಾಸಮಹಾಭಾರತವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ವರೊಪದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ‘ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ’ ವಿವೇಚನೆ, ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪದರುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಪಾತ್ರದ ಅಂತರಂಗವು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ಸತ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರೆದು ಒರೆದು ನೋಡಿದರೆ ‘ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಜ್ಞ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕೃತಿಯ ಭೋಧೆಯನ್ನು’ ಎಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಯ ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯತೆಯ ಮಂಥನದ ನವನೀತದಂತಹ ನಾವಿನೋಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಭೋದೆ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ದರ್ಶನ, ಮಹಾಭಾರತ ವ್ಯಾಸರ ನಿರೂಪಣೆಯಂತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟಿಸಿರುವ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಈ ಭೋಧೆಯಂಬುದು ಸತ್ಯ, ಅದೇ ದರ್ಶನ!

  • Book Format: Printbook
  • Author: K.S. Narayanacharya
  • Category: spiritual
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.