Sale!

ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾಸುಧಾ; ಬಾಲಕಾಂಡ ( Printbook )

K.S. Narayanacharya
$4.33

ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾಸುಧಾ; ಬಾಲಕಾಂಡ:

ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ “ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರ” ಅಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಬರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯ ಹಂದರಕ್ಕೆ ಭಂಗಬಾರದಂತೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅಗತ್ಯ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ.- ಕೈಕೇಯ ಪೂರ್ವವೃತ್ತಾಂತ- ಇಂಥವು.

  • Book Format: Printbook
  • Author: K.S. Narayanacharya
  • Category: spiritual
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.