ವೇಂದಾಗ ಅರಣ್ಯಕಗಳು ( Printbook )

Paraga
$1.72

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ  ತತ್ತ್ವಗಳ ವಿಚಾರ ಮಥನವಾಗಿದೆ.

  • Category: spiritual
  • Author: Paraga
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 190
  • Year Published: 1985
  • Language: Kannada
  • Book Format: Printbook

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ  ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳ ಸತ್ಯದ ರೂಪವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ  ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತೋಟದಿ ಬೆಳೆದ   ಅರಣ್ಯಕವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೂವನ್ನು   ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ  ಆಡಿಸಿದಾಗ ಅಲುಗಿ ಅಗಲಿದ ಸುವಾಸನೆ ಸುಮಧುರತೆಯುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಪರಾಗ ಕಣಗಳಿವು. ಅಲ್ಪವಾದ್ದರಿಂದ ಗಾಢತೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರ್ವತದ ಚಿತ್ರವನ್ನೊಂದು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.