ಯೋಗ ರಹಸ್ಯ ( Printbook )

Janardhan Kulkarni
$0.41

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಯೋಗ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

  • Category: spiritual
  • Author: Janardhan Kulkarni
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 158
  • Year Published: 1999
  • Language: Kannada
  • Book Format: Printbook

ದತ್ತಾವತಾರಿ, ಪ. ಪ. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಪ್ರಾಸಾದಿಕ  ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದ   ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗರಹಸ್ಯವೂ ಒಂದು. ಇದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ವೃದ್ಧರು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು, ಸಾಧಕರು, ಸಿದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ  ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ  ಪ್ರೇರಕ,  ಉಪಕಾರಕ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗವಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.