ಶಾರದಾ ವಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬರೆದ ಈ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವು
ಅನುಬಂಧ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ಉರುಳು, ನಂಟು, ಗೋಚರ, ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ, ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ, ದೇವಕಿ, ಮುಕ್ತಿಪಥ ಮುಂತಾದ ಸುಮಾರು 19 ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Pages

168

Year Published

2018

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.