ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಥಾಸಂಕಲನ “ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ನೋವು-ನಲಿವುಗಳು” ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲೇಖಕಿಯ ಅನುಭವಜನ್ಯ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳೂ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ತಲ್ಲಣಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಕಥೆಗಳ ವಸ್ತುವಾಗಿವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕತೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಹೆತ್ತ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧವೇ ಕಳಚಿಹೋಗಿ ಬಾಳು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಗಳು ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ.

Additional information

Category

Book Format

Ebook

Author

Publisher

Language

Kannada

Pages

168

Year Published

2023

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.