ಗೋರ್ಕಿಯ ಕಥೆಗಳು ( Ebook )

$8.00

  • Category: Stories
  • Translator: K.V. Subbanna
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Book Format: Ebook
  • Language: Kannada
  • Pages: 64
  • Year Published: 1970

‘ಮನುಷ್ಯನ ದೀರ್ಘಯಾತ್ರೆ ನಡೆದಿದೆ… ಹಳೆಯ ಮೂಡ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಹುಡಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ, ತಪ್ಪು-ತಾಗುಗಳು ಆಗಾಗ ದೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿವೆ; ಭೂತದ ಮೋಡ ಹಿಂದಿಂದ ಕವಿದುಕೊಂಡಿದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶ್ಚರ್ಯರಾಶಿಗಳು ಎದುರಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ… ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ – ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ… ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ದೃಢವಾಗಿವೆ… ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಮುಂದುಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೇಲುಮೇಲಕ್ಕೆ…’

ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಗೋರ್ಕಿಯ ಈ ಕಣಸೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ಕೆಚ್ಚನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮೈದಾಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.