‘ಮನುಷ್ಯನ ದೀರ್ಘಯಾತ್ರೆ ನಡೆದಿದೆ… ಹಳೆಯ ಮೂಡ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಹುಡಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ, ತಪ್ಪು-ತಾಗುಗಳು ಆಗಾಗ ದೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿವೆ; ಭೂತದ ಮೋಡ ಹಿಂದಿಂದ ಕವಿದುಕೊಂಡಿದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶ್ಚರ್ಯರಾಶಿಗಳು ಎದುರಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ… ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ – ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ… ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ದೃಢವಾಗಿವೆ… ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಮುಂದುಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೇಲುಮೇಲಕ್ಕೆ…’

ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಗೋರ್ಕಿಯ ಈ ಕಣಸೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ಕೆಚ್ಚನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮೈದಾಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

Additional information

Category

Translator

K.V. Subbanna

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Pages

64

Year Published

1970

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.