ಜಾತ್ರೆ ( Ebook )

Vaidehi
$6.00

  • Category: Plays
  • Author: Vaidehi
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

ಏನಿದು? ಕತೆಯೆ, ಕಾದಂಬರಿಯೆ, ನಾಟಕವೆ, ಪ್ರಬಂಧವೆ, ಕಾವ್ಯವೆ…? ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು — ಎನ್ನುವಂತಿದೆ ಈ ಕೃತಿ. ಮೇಲ್ಮೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಉಲ್ಲಾಸ, ಮುದ, ಹಾಸ್ಯ, ಮುಗ್ಧತೆ; ತಳದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ, ವ್ಯಾಕುಲತೆ, ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ಸಮಾಜ, ಹಲವು ಅಪ್ಪಟ ಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣಗಳು… ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾನವ ಕ್ಷಣಗಳು… ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕನ್ನಡದ ಸೊಗಡು… ಜಗತ್ತನ್ನು ಜಾತ್ರೆಯ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿಳಿತಿಳಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಗಾಢವಾಗಿ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ಅಪೂರ್ವ ಬರವಣಿಗೆ ಇದು. ಈ ಕಿರು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಅನುಭವವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ… ಇಲ್ಲಿ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಡುವೆ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಲಾರದಂತೆ ಸಂಗಮಿಸಿವೆ…

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.