ಕತೆ ಕತೆ ಕಾರಣ ( Ebook )

Vaidehi
$8.00

  • Category: Stories
  • Author: Vaidehi
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook
  • Year Published: 2016

ಕತೆ ಕತೆ ಕಾರಣ
‘ಕತೆ ಕತೆ ಕಾರಣ’ ಸಂಕಲವು  ಹನ್ನೆರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ವೈದೇಹಿ ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ, ಆಖ್ಯಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಸ್ಥಳಪುರಾಣ, ವ್ಯಕ್ತಿಪುರಾಣ, ವಲಸೆಪುರಾಣ, ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪುರಾಣ, ಬಾಕಿ ಇತಿಹಾಸ, ಆಖ್ಯಾನ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಕತೆ ಕತೆ ಕಾರಣ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಮೌಖಿಕ ಕಥನಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣಗಳ ಕಥನಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ತುಂಬ ನಿಕಟವೆನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈ ಕಥೆಗಳು ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಥಕರು-ಕತೆಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತು ಆಲಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಥನಕ್ರಮವೂ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಥೆ-ಕಥನಗಳೆರಡೂ ಹೀಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದು ವೈದೇಹಿಯವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.