ಪ್ರೇಮಪತ್ರ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಕುಂಟಾರ್ ಅನುವಾದಿತ,

ಚಿನ್ನದುಂಗುರ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಶೀರ ಅವರು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಪಂಥ ಕಟ್ಟಿ ಗೇಲಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅನುಭವದ ಜೊತೆ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದು ಬಷೀರರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ. ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕಥೆ “ಚಿನ್ನದುಂಗುರ”

Additional information

Book Format

Audiobook

Category

Language

Kannada

Publisher

Translator

Mohan Kuntar

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.