ಪ್ರೇಮಪತ್ರ
ವೈಕಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಷೀರ್ ಕತೆಗಳು
ಮೋಹನ ಕುಂಟಾರ್ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅನುವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ-ಮಲಯಾಳಂ ನಡುವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ಅನೇಕ ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಕಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಷೀರ್ ಅವರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಕತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಅನುವಾದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಷೀರ್ ಬರಹಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿನ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ

Additional information

Author

Translator

Mohan Kuntar

Publisher

Book Format

Printbook

Language

Kannada

Pages

302

Year Published

2021

ISBN

978-93-83717-54-5

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.