ಸೈಕೋ ಜೈಶಂಕರ ( Audiobook )

D.V. Guruprasad
$0.69

ಡಾ. ಡಿ.ವಿ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಅವರು ಬರೆದ ‘ಸಾವಿನ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ’ ಪುಸ್ತಕವು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಈಡಾದ ಕೈದಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನದ ಕಥಾರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇವು ಸತ್ಯ ಕಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಆಯ್ದ ಕಥೆಯಾದ ಸೈಕೋ ಜೈಶಂಕರ್ ಎಂಬ ಕಥೆಯ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ.

  • Book Format: Audiobook
  • Author: D.V. Guruprasad
  • Narrator: Nagaraj Vashishta
  • Duration: 70min

ಡಾ. ಡಿ.ವಿ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಅವರು ಬರೆದ ‘ಸಾವಿನ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ’ ಪುಸ್ತಕವು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಈಡಾದ ಕೈದಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನದ ಕಥಾರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇವು ಸತ್ಯ ಕಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಆಯ್ದ ಕಥೆಯಾದ ಸೈಕೋ ಜೈಶಂಕರ್ ಎಂಬ ಕಥೆಯ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕೋ ಜೈಶಂಕರ್ ಎಂಬ ಅಪರಾಧಿಯು ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.