Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು

Sanjay Gubbi
$2.18

Product details

Category

Stories

Author

Sanjay Gubbi

Publisher

Nava Karnataka

Book Format

Printbook

Pages

200

Language

Kannada

Year Published

2021

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮರಗಿಡಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಚಿರತೆ ಹುಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ  ಮನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ, ಮಾನವ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕವೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಚಿರತೆ ಮತ್ತು  ಇತರ ಕಥೆಗಳು.

ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಸಾಗುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ  ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.