ಭಾರತಯಾತ್ರೆ ( Printbook )

D.T. Rangaswami
$0.96

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ.

  • Category: Travelogue
  • Author: D.T. Rangaswami
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 174
  • Year Published: 1966
  • Language: Kannada
  • Book Format: Printbook

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪರಮ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ  ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ  ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ, ವಿಂಧ್ಯಾದ್ರಿಗಳು, ಪೂರ್ವ- ಪಶ್ಚಿಮ  ಘಟ್ಟಗಳು ಅನೇಕ ಪರ್ವತ ಸ್ತೋಮಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಗೆ, ಯಮುನೆ, ಗೋದೆ, ಕಾವೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಪುಣ್ಯನದಿ ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವು ಭಾರತೀಯರ ‘ಇಹ’ ದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ‘ಪರ’ ದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯರು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಮನಗಾಣುತ್ತ ಶ್ರೇಯ, ಪ್ರೇಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡಿ- ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ  ಭಕ್ತಿ  ಶ್ರದ್ಧೆ , ಕಲಾ   ನೈಪುಣ್ಯ ತೋರಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗಿರುವ ಅಚಲ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ.  ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಗಿಗಳ , ತಪಸ್ವಿಗಳ ಸಾಧು- ಸಂತರ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳೆನಿಸಿವೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.