ಅಮ್ಮ’ ನಂಥ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನಿದ್ದ

ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಭಾಗ ೩

ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ…!

ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ..

ಕಣ್ಣಿಗೆಟುಕದೆ ಸಾಗುತಿಹುದು ದೈವದ ಸಂಚು…

ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಭಾಗ-೨ 

ಮಿಸ್ರಿ ಜೇನು….!

ಸಾಮರಸ್ಯವನೆಂತು ಕಾಣ್ವುದೀ ವಿಷಮದಲೀ…

ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಗ -೧

“ನಿಲ್ಲಿ, ನೆನಪುಗಳೇ , ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಿರಿ, ಗುರುತನೊಂದ ಬಿಟ್ಟು…‌”???

ಕಲಾವಿದೆಯ ಕೈಚಳಕ

ಉತ್ತರಾರ್ಧ- ಪುಸ್ತಕ_ಪರಿಚಯ

ಹೀಗೊಬ್ಬ ‘ಕನಸು’ಗಾರ ಶಿಕ್ಷಕನಾದ ಕಥೆ..

ಕೂರ್ಮಾಸನ

ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದ ಸಂತೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾನು…

ಬೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆ

ಆ ಸಮಯ…ಆನಂದಮಯ…