Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭: ಗೋಷ್ಠಿ ೨ :ನನಗೆ ಬಂದ ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರ ಪತ್ರ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭: ಗೋಷ್ಠಿ ೨ :ನನಗೆ ಬಂದ ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರ ಪತ್ರ

ಗೋಷ್ಠಿ ೨ :ನನಗೆ ಬಂದ ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರ ಪತ್ರ

ನಾ. ಡಿಸೋಜಾ
ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ
ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ
ಮೀನಾ ಮೈಸೂರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಬಿ. ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್

ನೋಡಿರಿ ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭ ರ ಗೋಷ್ಠಿ “ನನಗೆ ಬಂದ ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರ ಪತ್ರ”