Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭: ಗೋಷ್ಠಿ ೩: ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದಾ ಜನಪರವೇ?

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭: ಗೋಷ್ಠಿ ೩: ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದಾ ಜನಪರವೇ?

ಗೋಷ್ಠಿ ೩ : ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದಾ ಜನಪರವೇ?

ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ
ನಾ. ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಘಂಟಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಜಗದೀಶ ಕೊಪ್ಪ

ನೋಡಿರಿ ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭ ರ ಗೋಷ್ಠಿ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದಾ ಜನಪರವೇ?”